ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................

ประการศาลแขวงนครศรีธรรมราช เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลแขวงนครศรีธรรมราชและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 12 หน่วย


ประการศาลแขวงนครศรีธรรมราช เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลแขวงนครศรีธรรมราชและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 12 หน่วย


เอกสารแนบ