ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................

นายอนุวัฒน์ พนาโยธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐานบนปูนปั้นกลีบบัวทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

นายอนุวัฒน์ พนาโยธากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐานบนปูนปั้นกลีบบัวทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
นายอนุวัฒน์ พนาโยธากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐานบนปูนปั้นกลีบบัวทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ