ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................

ประกาศศาลแขวงนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลแขวงนครศรีธรรมราชและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 12 หน่วย ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bibding)


ประกาศศาลแขวงนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลแขวงนครศรีธรรมราชและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 12 หน่วย ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bibding)


เอกสารแนบ