ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................

นายอนุวัฒน์ พนาโยธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายสู่ชุมชน โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561

นายอนุวัฒน์ พนาโยธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายสู่ชุมชน โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561
นายอนุวัฒน์ พนาโยธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายสู่ชุมชน โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561


เอกสารแนบ