ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารศาลยุติธรรมในศาลแขวงนครศรีธรรมราช

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารศาลยุติธรรมในศาลแขวงนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ