ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................

นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมการบรรยายกฎหมายให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ของอำเภอขนอม

นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมการบรรยายกฎหมายให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ของอำเภอขนอม
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 2560 นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช และผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมการบรรยายกฎหมายให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ของอำเภอขนอม รุ่นที่ ๒ ตามโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุภารอยัลบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ