ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................

นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธี           ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
               เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 2560 นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเพื่อแสดงความอาลัย ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศาลแขวงนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ