ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................

นายอยุทธ์ จามิกรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเพชรบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ได้ร่วมถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน ?วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์?

นายอยุทธ์ จามิกรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเพชรบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช  ได้ร่วมถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน ?วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี  บรมราชวงศ์?
นายอยุทธ์ จามิกรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเพชรบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช  ได้ร่วมถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี  บรมราชวงศ์”


เอกสารแนบ