ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................

นายอยุทธ์ จามิกรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมกันทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายอยุทธ์ จามิกรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมกันทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   นายอยุทธ์ จามิกรณ์ ผู้พิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมกันทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 


เอกสารแนบ