ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลแขวงนครศรีธรรมราช
 1. แนวทางปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศของศาลแขวงนครศรีธรรมราช
 2. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ ศาลแขวงนครศรีธรรมราช พ.ศ.2561
 3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 4. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 5. แจ้งยกเลิกใบรับเงินเล่มที่ 35760 เลขที่ 390 (แบบต่อเนื่อง) ของศาลแขวงนครศรีธรรมราช
 6. การใช้งานระบบ CIOS สำหรับคู่ความในคดี
 7. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เนตผ่านทางโทรศัพท์เคื่อนที่ (Mobile Banking)
 8. การนำระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลไปใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว
 9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 10. การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

นายอนุวัฒน์ พนาโยธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 41 ครบรอบปีที่ 78 เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการทหารและครอบครัวที่เสียชีวิต
อ่านข่าว