ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

12

ประกาศศาลแขวงนครศรีธรรมราช เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันตำแหน่งนิติกร

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 46
พ.57/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3745/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1909/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1972/57
ฟังคำพิพากษา/ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.279/59
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.280/59
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.429/59
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.430/59
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.848/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1518/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1771/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1773/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1775/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1784/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1787/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1857/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2120/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2121/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2122/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2123/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2125/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2126/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2127/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2128/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2129/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2130/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2131/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2132/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2261/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2262/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2263/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2264/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2291/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2301/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2320/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2322/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2374/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2375/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2398/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.905/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.110/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.155/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.156/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.18/58
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.29/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.98/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ