ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

30

ศาลแขวงนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช  เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อันเป็นประเพณีสำคัญของไทย
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 46
ผบ.135/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.14/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.15/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.189/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.2155/54
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.382/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.435/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.474/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.475/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.476/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.477/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.487/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.488/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.489/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.492/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.514/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.516/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.517/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.518/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.519/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.520/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.521/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.541/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.542/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.543/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.544/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.589/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.590/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.591/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.662/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.7109/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.7538/60
สืบพยานโจทก์-จำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.872/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.24/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.248/60
สืบพยานโจทก์-จำเลยที่ 1
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.25/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.46/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.47/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.2602/56
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.317/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3322/59
ฟังผลชำระหนี้พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.383/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.404/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.4049/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.434/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.90/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.