ศาลแขวงนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .................ศาลแขวงนครศรีธรรมราช Naknonsithammarat Municiple Court.....................ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับภาคบริการแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตขึ้น
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 32
ผบ.12/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.13/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.14/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.15/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.21/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.22/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.23/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.24/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.53/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.6691/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.6923/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.7493/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.7501/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.7502/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.7503/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.7504/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.7505/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.7506/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.7507/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.7561/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.7562/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.7563/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.7564/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.7565/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.1/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.243/60
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
พ.273/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.329/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2523/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3464/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3872/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.87/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.